Kingdom of Greece

1920 Yılında Yunan Devletince %5 Faizli ve 200 Drahmi
Nominalli Olarak İhraç Edilen Bu Tahvilin Esas Olarak Anadolu'da İşgal Hareketine Karşısında Ekonomisi Bozulan Yunanistan'ın Savaş Ekonomisini Sürdürmek Olduğu Bilinmektedir. İlişik Kuponlar İncelendiğinde Son İtfa Tarihinin 1980 Yılı Olduğu (60 Yıl Vadeli) Görülmektedir.