Anonymos Etairia Anthrakorycheío Aliveriyu

1917 Yılında Kömür Madenciliği Yapmak Amacıyla Atina'da
Kurulan Şirketin 1918 Tertibi 100 Drahmi Nominalli Hamiline 1 Hisse Senedi. Daha Sonraki Bir Dönemde Nama Yazılı Hale Dönüştüldüğü Sol Üst Köşedeki Kayıttan Anlaşılmaktadır. Yunan Borsa Fiskalli ve Büyük Boy