The British Molybdenite Company Limited

Klasik Dönem İngiliz Hisse Senedi, 1906 İhraç Tarihli Beheri 1 Sterlin Nominalli Beş'lik Hamiline Hisse. İngiliz Borsa Fiskalli. Molibden; Yüksek Vasıfları Nedeniyle Havacılık ve Uzay Sanayii Başta Olmak Üzere İleri Teknoloji Ürünleri Üretiminde Kullanılan Metalik Bir Cevherdir. Tonu, Günümüz Emtia Piyasalarında Yaklaşık 40 Bin Dolar Fiyatla Alıcı Bulmaktadır. Endüstriyel Öneminin Bir Asır Önce de Bilindiği Üretimi Amacıyla Şirket Kurulmasından Anlaşılmaktadır. İhtisas Madenciliği Şirketlerine Erken Dönem Nadir Bir Örnek.