Imperial Government of Russia, 3,8% Conversion Bond of 1898

Rusya İmparatorluğu, %3,8 Faizli 1898 Tebdil Borçlanması.
150 Ruble Nominal Değere Sahip, Büyük Boy ve Görsel Bir Kıta Tahvil. Kuponu Bulunmamaktadır, Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızca. Bu Tür Tebdil (Conversion) Borçlanmaları, Ülkelerin Ana Vadesi Gelen Önceki Tahvil Ödemelerini Nakden Yapmayıp Yerine Yeni Tahvil Vermesi Anlamına Geliyordu. Doğal Olarak Devletlere, Borçlarının Vadelerini Uzun Vadeye Yayarak Ötelemeleri İmkanı Sağlamaktaydı. Fransa Borsa Fiskalli, Haliyle.