Commecial Bank of Asow-Don

1871 Kuruluşlu Azov-Don Ticaret Bankası'na Ait 1911 Tertibi
250 Ruble Nominalli 1 Hamiline Hisse Senedi. Rusça ve Fransızca. Banka'nın Merkezinin St.Petersburg Kentinde Olduğu Anlaşılmaktadır. Muhtelif Kuponlar İlişiktir, Rus Borsa Fiskalli ve Haliyle.