Societe Metallurgique de Taganrog

1896 Kuruluşlu ve Azov Denizi Kıyısındaki Taganrog Şehri Merkezli Erken Dönem Metalurji (Demir-Çelik) Şirketi'nin 150 Ruble Nominalli 1 Hamiline Hisse Senedi. Fransızca ve Rusça. Muhtelif Kuponlar İlişiktir. Rus ve Fransız Borsa Fiskalli ve Haliyle.