Compagnie Du Chemin de Fer De L'Altai

Rusya İmparatorluğu, %4,5 Faizli Altay Demiryolu Kumpanyası 1912 Borçlanması. 187,5 Ruble Nominalli Bir Kıta Tahvil. Rus Borsa Fiskalli. Muhtelif Kuponları İlişiktir.
Bahis Konusu Demiryolu O Dönemde Batı Sibirya'da Rus Devletinin Himayesinde İnşa Edilmiştir.