Compagnie Des Chemins de Fer Du Sud-Est

Rusya İmparatorluğu, %4,5 Faizli Güney-Doğu Demiryolu Kumpanyası 1908 Borçlanması. 187,5 Ruble Nominalli Bir Kıta Tahvil. Rus Borsa Fiskalli. Muhtelif Kuponlar İlişiktir.
Rus Devleti'nin Himayesinde 1900'lerin Başlarında Gerçekleştirilen Bir Diğer Demiryolu Projesi. Büyük Boy.