Compagnie Du Chemin De L'Ouest-Oural Emprunt Obligations 4,5% Emis En 1912

Batı Ural Demiryolu Kumpanyası %4,5 Faizli 1912 Borçlanması. 187,5 Ruble Nominalli Bir Kıta Tahvil. Rusça ve Fransızca. Muhtelif Kuponlar İlişiktir. Rus Borsa Fiskalli ve Büyük Boy.