Imperial Government of Russia, Russian Consolidated 4% Railroad Bonds, Series 2 (1889)

Rusya İmparatorluğu, %4 Faizli 1889 Konsolide Demiryolu Borçlanması. Burada Bahis Konusu Konsolidasyon 1875'den İtibaren Tedavül Eden Muhtelif Eski Tarihli Demiryolu Borçlanmalarının Bu Borçlanma Altında Birleştirilmesi ve Tek Tip Hale Getirilmesidir. Toplam 1.250 Ruble Nominalli On Kıta'lık (10x125 Ruble) Tahvil. Çifte Fransız Borsa Fiskalli. Olağanütsü Yüksek Nominal Değer. Muhtelif Kuponlar İlişiktir, Haliyle ve Çok Nadir.
Arkayüz'deki İzahname İncelendiğinde Borçlanmanın Avrupa Pazarındaki Ana Yüklenicilerinin Rotschild Kurumları Olduğu Görülmektedir. Dünya'da Finansal Kudret ve Mahremiyet Kelimeleriyle Özdeşleşen Musevi Rotschild Ailesi 1891 Yılında Fransa'da Rotschild Freres, İngiltere'de ise N.M.Rotschild & Sons Adıyla Akraba Kurumlar Olarak Faaliyet Göstermekteydi. Tahvil, Bu Yönüyle de Emsal Bir Tarihi Vesika Hüviyeti Taşımaktadır.