Imperial Government of Russia, Imperial Land Motgage Bank For The Nobility 3,5% Mortgage Bond

Rusya İmparatorluğu, Soylular İçin Arazi-İpotek Bankası 100 Ruble Nominalli 2.Tertip %3,5 Faizli 1898 Borçlanması. Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce. Muhtelif Kuponlar İlişiktir. Büyük Boy ve Olağanüstü Görsellikte.
Rusya İmparatorluğu'nda O Dönem Köylüler ve Soylular (Asiller) İçin Ayrı Bankalar Hizmet Vermekteydi.
Arkayüz'deki İzahname'de Yetkili Banka Adı Bulunmaması ve Düşük Faiz Oranı Bu Tahvili İlginç Kılan Özelliklerdir.