Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi Taksitli Satışlar Müşteri Kartı Güler Araz Adına 1 Kasım 1987