Tekel Genel Müdürlüğü Memur Ve Hizmetlilere Mahsus Sağlık Karnesi