Cibali Rum Mütevelli Heyeti Antetli İstanbul Belediyesi'ne Varidat Tahakkuk Müdürlüğü'ne Yazılmış Evrak

28 Mart 1942 - 2 Adet Damga Pullu