Şampiyon Daktilo Ve Sekreter Kursu Bitirme Belgesi 9 Aralık 1970